Trang chủ » 5 nền kinh tế tốt nhất thế giới năm 2013

5 nền kinh tế tốt nhất thế giới năm 2013

(Ngày đăng: 29-12-2013 07:04:15)
        
Mỹ là quốc gia có GDP lớn nhất, Luxembourg có thu nhập bình quân 110.000 USD mỗi năm, còn nợ chính phủ trên GDP của Brunei chỉ 2,4%.
 
Mỹ là quốc gia có GDP lớn nhất, Luxembourg có thu nhập bình quân 110.000 USD mỗi năm, còn nợ chính phủ trên GDP của Brunei chỉ 2,4%.
 
Nguồn:
Tag: