Trang chủ » Bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Bru-Vân Kiều tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Bru-Vân Kiều tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

(Ngày đăng: 10-01-2014 08:57:04)
        
Trên địa bàn hai xã Trường Sơn và Trường Xuân của huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, gần 50% dân số là dân tộc Bru-Vân Kiều. Mặc dù đời sống còn khó khăn nhưng người dân tộc Vân Kiều vẫn luôn xây dựng và giữ gìn những nét văn hóa, phong tục đậm đà bản sắc truyền thống, phản ánh rõ nét tập quán canh tác, tín ngưỡng của mình trong cuộc sống.

Với hàng ngàn năm sinh sống trong các thung lũng, trên những lèn núi đá, người Bru-Vân Kiều đã tạo ra nhiều loại nhạc cụ, nhiều điệu hát, điệu múa mang giá trị văn hoá đặc trưng của cộng đồng dân tộc mình như các điệu múa mừng lúa mới, múa đám chay, hát giao duyên, hay các nhạc cụ truyền thống như kèn, sáo, đàn và các dụng cụ hằng ngày sử dụng lên nương rẫy như A rừa, A chói cũng được đưa vào các điệu múa hát của người Bru-Vân Kiều.
 
Gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống là nhu cầu cần thiết của người Bru–Vân Kiều tại 2 xã Trường Sơn và Trường Xuân nói trên. Tuy nhiên, trên thực tế, việc bảo tồn văn hóa dân tộc chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức theo nhu cầu và theo chủ trương. Do vậy, một số loại hình văn hóa như múa, hát, các nhạc cụ truyền thống ngày càng bị mai một. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập với nhiều nền văn hóa từ bên ngoài du nhập và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần của người dân cả vùng sâu và vùng xa.
Nguồn:
Tag: