Trang chủ » Giám sát ngân sách “phần lớn là nghe báo cáo”

Giám sát ngân sách “phần lớn là nghe báo cáo”

(Ngày đăng: 30-10-2013 06:06:26)
        
\"Việc đi thực tế phần lớn là nghe đối tượng giám sát báo cáo, ít có điều kiện trực tiếp làm việc với các tổ chức, cá nhân chịu tác động của chính sách\", Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, TS. Bùi Đặng Dũng chia sẻ khi nói về những lý do khiến nội dung, phạm vi giám sát của Quốc hội trong lĩnh vực tài chính, ngân sách Nhà nước còn hạn chế.

Quốc hội là nơi giám sát đầu vào và đầu ra của ngân sách Nhà nước. Nhưng dường như trong nhiều năm qua, Quốc hội chưa làm tròn trách nhiệm này mà gần như vẫn dành quyền chủ động cho Chính phủ?

Tôi cho rằng đánh giá như thế có phần hơi nặng nề. Cả Hiến pháp hiện hành, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Tổ chức Quốc hội... đều khẳng định thẩm quyền giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội ở các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực tài chính - ngân sách nói riêng; đồng thời quy định cách thức, trình tự, thủ tục và các hình thức giám sát cụ thể. 

Như tại điều 15 Luật Ngân sách Nhà nước quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, trong đó khoản 7 quy định cụ thể thẩm quyền giám sát của Quốc hội: giám sát việc thực hiện ngân sách Nhà nước, chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, nghị quyết của Quốc hội về ngân sách Nhà nước, các dự án và công trình quan trọng quốc gia, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án và công trình xây dựng cơ bản quan trọng khác...

Trong những năm qua, hoạt động giám sát chung của Quốc hội, giám sát tài chính - ngân sách của các cơ quan của Quốc hội được đánh giá cao, đem lại hiệu ứng tích cực trong hoạt động ngân sách Nhà nước.

Ông có thể nêu ra một số ví dụ cụ thể về hiệu ứng tích cực trong hoạt động ngân sách Nhà nước khi có sự giám sát của Quốc hội?

Quốc hội đã thực hiện nhiều giám sát chuyên đề có  chất lượng, hiệu quả. Trong giai đoạn 2003 - 2013, thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách (trước đây là Ủy ban Kinh tế và Ngân sách - PV) của Quốc hội đã tiến hành giám sát nhiều chuyên đề về ngân sách Nhà nước. 

Hoạt động giám sát này đã có kết quả cao, phản ánh khá toàn diện, đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế. Đây là điều kiện bảo đảm cho việc quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước đúng luật và Nghị quyết của Quốc hội về ngân sách Nhà nước, bảo đảm thực quyền của các cơ quan dân cử.

Nguồn: http://vneconomy.vn/
Tag: