Trang chủ » Huấn luyện an toàn lao động với những lao động nước ngoài

Huấn luyện an toàn lao động với những lao động nước ngoài

(Ngày đăng: 27-12-2016 14:25:34)
        
Lượng lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam không phải là ít. Họ muốn làm việc ở đây thì phải được huấn luyện an toàn lao động. Nhưng làm thế nào để họ có thể hiểu được tất cả các nội dung trong khóa huấn luyện là một vấn đề.

Hầu hết các lao động nước ngoài tại Việt Nam khi mới vào làm việc biết rất ít hoặc thậm chí là không biết tiếng Việt. Vậy làm sao để huấn luyện an toàn cho họ đây. Việc này cũng là bài toán an giải khi thực hiện huấn luyện. Yêu cầu thì tất cả công nhân phải được huấn luyện an toàn lao động mới làm việc được. Nếu người nước ngoài thực tham gia huấn luyện thì họ hiểu được bao nhiêu phần trăm so với lượng kiến thức thực tế đây? Chắc chắn con số này sẽ rất ít, vì thế họ sẽ khó lòng vượt qua những bài kiểm tra sau khóa huấn luyện.

Điều đó đồng nghĩa với việc họ không được là việc. Ngưng những công ty xí nghiệp lại cần họ vì họ có tay nghề cao và năng suất làm việc lớn thì làm thế nào? Có hai hướng giải quyết cơ bản cho tình trạng này đó là đào tsọ tiếng Việt cho họ hoặc sử dụng giảng viên huấn luyện bằng tiếng Anh cho lớp gồm những người nước ngoài. Cách thứ nhất là cách hợp lý hơn vì người nước ngoài cần phải biết tiếng Việt không chỉ khi tham gia huấn luyện mà còn phải giao tiếp khi làm việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Nên việc dạy tiếng Việt cho họ thường được áp dụng nhiều, vì thế quá trình huấn luyện an toàn cho những người này dễ thực hiện hơn. Với cách mở lớp riêng để huấn luyện cho những lao động nước ngoài chỉ là giải pháp tình thế mà thôi. Khi chưa kịp học tiếng Việt hay số lượng lao động người nước ngoài khá lớn thì cách này có thể áp dụng.

Luật thì vẫn phải chấp hành nên việc thực hiện huấn luyện an toàn cho các lao động nước ngoài cần phải được xem xét và tính toán hợp lý để có được hiệu quả tốt nhất.

Nguồn:
Tag: