Trang chủ » Kết hợp các giải pháp đồng bộ cho sự phát triển đô thị Bắc Giang

Kết hợp các giải pháp đồng bộ cho sự phát triển đô thị Bắc Giang

(Ngày đăng: 09-08-2014 08:48:56)
        
Đọc nội dung dưới đây:

Thành phố Bắc Giang đang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 2, với mong muốn có sự chuyển biến rõ nét về không gian đô thị cũng như chất lượng đời sống của nhân dân. Qua cuộc gặp gỡ với người đứng đầu thành phố – Chủ tịch Dương Văn Thái – chúng ta sẽ rõ hơn về những bước tiến bền vững của đô thị tỉnh lỵ này.

Nguồn:
Tag: