Trang chủ » Khủng hoảng kinh tế và vận chuyển hàng quốc tế

Khủng hoảng kinh tế và vận chuyển hàng quốc tế

(Ngày đăng: 10-10-2016 12:10:33)
        
Kinh tế luôn là nguồn gốc của mọi sự phát triển. Tuy nhiên, khi kinh tế bị khủng hoảng, nó cũng ảnh hưởng xấu tới các ngành nghề khác. Đặc biệt trong đó là ngành vận chuyển hàng quốc tế.

Khủng hoảng kinh tế là một điều không thể tránh khỏi và hiện nay vẫn diễn ra dù lớn hay nhỏ. Nó như ngọn lửa thổi bùng lên sự thay đổi tiêu cực của các ngành nghề khác. Nếu quốc gia A có nền kinh tế chậm phát triển, thì ngành vận chuyển hàng quốc tế của nước này có thể chậm, không phát triển bằng nước khác. Nhưng nếu các quốc gia trên toàn thế giới đều bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế, khiến cho kinh tế của từng nước chững lại, khi đó ngành vận chuyển hàng quốc tế nói chung chính thức sẽ bị tác động khá nhiều.

Ví dụ như nền kinh tế Việt Nam đang trong giải đoạn phát triển lên nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chúng ta cũng có những đơn hàng vận chuyển hàng đi Úc. Tuy nhiên, vì nền công nghiệp cũng như thị trường của chúng ta chưa lớn, nên số đơn hàng đó không nhiều. Sự vận chuyển hàng quốc tế của chúng ta diễn ra đều đều, trung bình. Còn ngành vận chuyển hàng quốc tế trên các quốc gia khác vẫn phát triển lớn mạnh.

Còn một khi xuất hiện khủng hoảng kinh tế, nó chi phối đến kinh tế của Mỹ, của Anh, của Pháp và các quốc gia khác, thì lúc này ngành vận chuyển thực sự bị ảnh hưởng trực tiếp rất nhiều. Các quốc gia sẽ phải tính toán kỹ càng hơn, sử dụng đồng tiền vào những ngành thực sự cần thiết trước mắt hơn. Từ đó, đơn hàng vận chuyển quốc tế có thể bị giảm đi, nhu cầu của các doanh nghiệp tạm thời sẽ phải chuyển sang hướng khác kinh tế hơn, tiết kiệm hơn.

Có thể nói, việc khủng hoảng kinh tế là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và tác động của nó đến các ngành nghề là điều dĩ nhiên. Nhưng không vì vậy mà chúng ta quá lo lắng, không dám đầu tư và phát triển vào ngành vận chuyển quốc tế.

Nguồn:
Tag: