Trang chủ » Kiểm soát dự án, đất lúa trong quy hoạch đô thị vệ tinh

Kiểm soát dự án, đất lúa trong quy hoạch đô thị vệ tinh

(Ngày đăng: 09-08-2014 08:47:09)
        
Ngày 5/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các cơ quan thực hiện quy hoạch xây dựng huyện Thạch Thất trong quy hoạch phân vùng chức năng cần khai thác các thế mạnh của huyện theo địa hình; Kiểm soát phát triển đô thị phù hợp với tốc độ phát triển của địa phương.

Đối với huyện Phú Xuyên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Làm rõ vai trò nổi bật về vị trí, đặc điểm vùng đất có nhiều di sản văn hoá, khai thác giá trị làng nghề; chú trọng phát triển các vùng đất lúa, hành lang xanh nông nghiệp; quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp sạch và đặc biệt lưu ý quy mô đất lúa để đảm bảo an ninh lương thực.

Nguồn:
Tag: