Trang chủ » Kinh nghiệm phát triển đô thị từ Nhật Bản cho Việt Nam

Kinh nghiệm phát triển đô thị từ Nhật Bản cho Việt Nam

(Ngày đăng: 09-08-2014 08:48:51)
        
Đó là nội dung chính của “Hội thảo Việt – Nhật về phát triển đô thị”

Hội thảo là cơ hội để Việt Nam có được những bài học tốt, tránh được những sai lầm trong quá trình đô thị hóa; đồng thời tiếp cận với công nghệ hiện đại và mô hình phát triển đô thị mới phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm sự phát triển bền vững trong tương lai.

Nguồn:
Tag: