Trang chủ » Mẫu giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Mẫu giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

(Ngày đăng: 11-07-2016 18:42:13)
        
Có rất nhiều câu hỏi được gửi đến với thắc mắc về thủ tục, điều kiện cho đến mẫu giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân hay nhiều loại hình khác được nhiều người đặt biệt quan tâm. Do đó, trong bài viết này, đội ngũ tư vấn của Kế toán Sài Gòn sẽ giúp bạn làm rõ hơn về những nội dung này.

 

Qua nhiều lần thay đổi, bổ sung thì mẫu giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân cũng có nhiều khác biệt nhằm hệ thống hóa thông tin tốt hơn. Tuy vậy mẫu giấy đăng ký cũng khá đơn giản và dễ soạn thảo, chuẩn bị với một số thông tin cụ thể như:

1. Thông tin về người đăng ký đồng thời là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật bao gồm những chi tiết:

- Tên, giới tính, ngày sinh, chứng minh nhân dân.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cụ thể từ số nhà, đường phố, ngõ hẻm đến quận, huyện…

- Chỗ ở hiện tại

- Số điện thoại, địa chỉ email, fax..

2. Thông tin đăng ký doanh nghiệp tư nhân sẽ gồm:

- Tên doanh nghiệp được ghi bằng chữ in hoa tiếng việt; tên bằng tiếng anh, hoặc viết tắt nếu có.

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp từ số nhà, đường phố, xóm ấp, xã phường thị trấn, quận huyện, thành phố, tỉnh..

- Ngành nghề kinh doanh cụ thể.

- Vốn đầu tư được tính bằng số có thể là VNĐ hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, hay các loại tài sản khác cần được ghi rõ.

- Vốn pháp định đối với một số ngành nghề theo quy định của pháp luật.

- Thông tin đăng ký thuế

Như vậy, mẫu giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân cũng khá đơn giản, bởi loại hình này có đặc điểm hoạt động đặc biệt, do một cá nhân làm chủ và chịu mọi trách nhiệm, quyền hành đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. Như vậy, với điều kiện đơn giản, thủ tục cũng nhưu các quy định cũng phù hợp với kinh tế, cơ hội ở nước ta. Nếu bạn đang có ý định khởi nghiệp thì loại hình doanh nghiệp này chính là một trong những sự chọn lựa đáng quan tâm.

 

Nguồn:
Tag: