Trang chủ » Năm 2014, có thiết kế khu vực bảo tồn cấp 1 phố cổ Hà Nội

Năm 2014, có thiết kế khu vực bảo tồn cấp 1 phố cổ Hà Nội

(Ngày đăng: 15-11-2013 08:09:49)
        
UBND Q.Hoàn Kiếm vừa tổ chức hội nghị triển khai quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc khu phố cổ. Theo đó, UBND Q.Hoàn Kiếm, căn cứ danh mục công trình di tích, nhà ở có giá trị, giao UBND phường, tổ chức, cá nhân đang sở hữu, sử dụng có trách nhiệm bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo.

Đối với di tích có cơ quan, hộ dân sử dụng, lập hồ sơ, di chuyển, giải phóng mặt bằng theo đề án giãn dân. Công trình nhà ở có giá trị hiện có nguy cơ sụp đổ, nếu chủ sở hữu không có điều kiện tôn tạo, bảo tồn, UBND quận hỗ trợ thông qua Ban Quản lý phố cổ.

Trong năm 2014, nghiên cứu thiết kế đô thị các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy và các tuyến phố trong khu vực bảo tồn cấp 1, làm căn cứ cấp phép xây dựng; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và vi phạm quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc. Khu vực phố cổ là khu vực hạn chế quảng cáo; việc bố trí biển hiệu, băng rôn phải tuân theo quy định hiện hành.

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn/
Tag: