Trang chủ » Người dân TPHCM có thu nhập bình quân hơn 4.500 USD

Người dân TPHCM có thu nhập bình quân hơn 4.500 USD

(Ngày đăng: 01-01-2014 03:26:35)
        
Với kết quả tăng trưởng 9,3% trong năm 2013, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức tăng trưởng thấp hơn dự kiến (9,5%), tuy nhiên thu nhập bình quân đầu người tại thành phố đã đạt 4.513 USD.

Trong hai năm cuối của giai đoạn 2011-2015, cùng với dự báo kinh tế-xã hội thành phố tiếp tục đà tăng trưởng, chỉ tiêu này sẽ được nâng lên 4.800 USD. Đây là con số hoàn toàn có thể đạt được nếu Thành phố triển khai tốt các giải pháp đề ra.
 
Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
 
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, giai đoạn 2011-2013, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài đã tác động bất lợi đến kinh tế cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
 
Trước tình hình đó, các cấp chính quyền, ngành của thành phố đã nỗ lực phấn đấu trên nhiều mặt, tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị.
 
Trong năm 2013, thành phố đã đạt 21/25 chỉ tiêu kinh tế-xã hội (4 chỉ tiêu không đạt là tổng sản phẩm trong nước, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ xử lý chất thải y tế).
 
Đánh giá của người đứng đầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, thành phố đã tập trung triển khai các giải pháp linh hoạt tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho; góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từng bước đi vào chiều sâu, lạm phát được kiểm soát; các nguồn lực xã hội được phát huy, các ngành, lĩnh vực phát triển ổn định trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thử thách do tình hình khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới và cả nước.
 
Cụ thể, tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2013 của thành phố đạt 9,3%; bình quân 3 năm đạt 9,6%. Khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất đạt 11,1%/năm, kế đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với tốc độ tăng 7,5%/năm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,7%.
 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố gấp 1,7 lần so với bình quân cả nước (5,6%/năm), góp phần duy trì mức tăng trưởng GDP hợp lý của cả nước. GDP bình quân đầu người tăng dần qua các năm và năm 2013 dự kiến đạt khoảng 4.513 USD/người, cao hơn 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ (3.199 USD/người). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát tốt, tăng 5,1% (năm 2011 là 11,86%, năm 2012 là 4,07%).
Nguồn:
Tag: