Trang chủ » Nhà ở cho người nghèo, nhà nước hỗ trợ- nhân dân hưởng ứng

Nhà ở cho người nghèo, nhà nước hỗ trợ- nhân dân hưởng ứng

(Ngày đăng: 09-08-2014 08:48:43)
        
Hơn 500 nghìn gia đình nông dân nghèo đã có nhà ở khang trang nhờ “Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại khu vực nông thôn”.

Hơn 500 nghìn gia đình nông dân nghèo đã có nhà ở khang trang nhờ “Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại khu vực nông thôn”. Kết quả được tổng kết tại hội nghị được tổ chức tại Bắc Ninh vào ngày 19/7/2012.

Nguồn:
Tag: