Trang chủ » Những biện pháp huấn luyện an toàn trong lao động và vệ sinh lao động

Những biện pháp huấn luyện an toàn trong lao động và vệ sinh lao động

(Ngày đăng: 09-01-2017 15:07:02)
        
Trong một đất nước ngành lao động trở nên thiết yếu trong việc thúc đẩy nền kinh tế của đất nước. Ngành lao động hoạt động với lực lượng lớn nhân viên để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Để công việc có hiệu quả, đạt chất lượng cao thì phải đảm bảo yếu tố an toàn trong lao động. Vì vậy bộ trưởng bộ lao động được ra những chính sách về huấn luyện an toàn một cách nghiêm ngặt.

Những pháp luật nội quy về huấn luyện an toàn trong lao động được đưa ra nhằm tránh những thiệt hại và đạt kết quả cao. Bên cạch đó người sử dụng lao động cần có nghĩa vụ trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Những biện pháp huấn luyện an toàn trong lao động và vệ sinh lao động có các nội dung chính sau đây:

Đưa ra những điều kiện thuận lợi cho những thành viên trong ngành lao động thực hiện để đảm bảo an toàn trong lao động và vệ sinh lao động: tạo cơ hội thích hợp cho người sử dụng lao động sử dụng các công cụ, thiết bị hiện đại, khuyến khích họ tìm tòi khai thác các công nghệ cao, thân thiện với môi trường và phù hợp trong lao động. Nhà nước đầu tư vào việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoa học hiện đại để đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động: xây dựng và mở rộng các phòng thử nghiệm chất lượng đạt chuẩn quốc gia để đáp ứng an toàn, vệ sinh an toàn trong quá trình lao động.

Tuy nhiên trong lao động không thể tránh những tai nạn, vấn đề không mong muốn. Vì thế cần có những chính sách hỗ trợ phòng ngừa để giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc trong lao động: quản lí chặt chẽ quy trình an toàn của các máy thiết bị lao động. Kiểm định các loại máy móc, vật tư trước khi đưa vào sử dụng trong lao động. Đối với người lao động cần tuân thủ, trang bị đúng cách những thiết bị bảo hộ khi lao động và cần thống kê khai báo cho cấp trên những định kì tai nạn lao động, nghề nhiệp để tìm ra cách khắc phục. Khuyến khích mọi nguười tự nguyện tham gia bảo hiểm tai nạn để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi gặp tai nạn nghề nghiệp.

 Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động: tổ chức các hội nghi theo từng đợt để tập huấn cho đội lao động. Mời những người có trách nhiệm, kinh nghiệm chuyên ngành để việc huấn luyện có hiệu quả và đạt chất lượng cao. Bên cạnh đó cần nâng cao ý thức nghĩa vụ của người lao động bằng cách tuyên truyền, hướng dẫn, thực hành.

Để ngành lao động ngày càng phát triển thì cần cải thiện những chính sách huấn luyện an toàn trong lao động để họ nhận ra những lợi ích, có lợi cho họ khi tham gia để tăng tính tự nguyện, làm việc có trách nhiệm và hiệu quả hơn.

Nguồn:
Tag: