Trang chủ » Phố đi bộ trong mắt người Hà Nội

Phố đi bộ trong mắt người Hà Nội

(Ngày đăng: 09-08-2014 08:49:00)
        
Ai yêu mến Hà Nội đều mong muốn Thủ đô có những tuyến phố đi bộđúng nghĩa, xứng tầm với trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của cảnước. Việc hình thành các tuyến phốđi bộ tại Hà Nội đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

Ai yêu mến Hà Ni đu mong mun Th đô có nhng tuyến ph đi bđúng nghĩa, xng tm vi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính tr ca cnước. Vic hình thành các tuyến phđi b ti Hà Ni đã nhn được nhiu ý kiến khác nhau. 

 

Có nhng ý kiếng h cho rng điu này hoàn toàn hp lý bi trái tim ca Th đô có nhiu li thế vi mt không gian xanh, không gian l hi, văn hóa và lch s. Tuy nhiên, trên thc tế, vic t chc ph đi b có kh thi và được thc hin đến đâu? Người dân Hà Thành nghĩ gì v vn đ này?

Nguồn:
Tag: