Trang chủ » Quốc hội tăng cường cấp phó ở 5 cơ quan

Quốc hội tăng cường cấp phó ở 5 cơ quan

(Ngày đăng: 15-11-2013 07:54:52)
        
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có thêm một thành viên trong khi Hội đồng Dân tộc và 4 ủy ban của Quốc hội sẽ có thêm cấp phó.

Trong phiên họp sáng 15/11, đề nghị tăng số phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc và phó chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội đã được đa số đại biểu Quốc hội chấp thuận. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu bổ sung ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, một phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 4 phó chủ nhiệm 4 ủy ban khác của Quốc hội.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban Dân nguyện được giới thiệu để bầu làm thành viên thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Nguyễn  Lâm Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc, được đề cử bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng. Các Ủy viên thường trực Phạm Trí Thức (Ủy ban Pháp luật), Nguyễn Văn Tuyết (Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng), Đặng Thuần Phong (Ủy ban về các vấn đề xã hội), Vũ Hải Hà (Ủy ban Đối ngoại) được giới thiệu làm cấp phó các ban tương ứng.

Các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về dự kiến nhân sự bầu bổ sung các chức danh trên trong cùng buổi sáng để bỏ phiếu kín để quyết định vào sáng 16/11.

Nguồn: http://vnexpress.net/
Tag: