Trang chủ » Quy hoạch tổng mặt bằng khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu - Hà Nội

Quy hoạch tổng mặt bằng khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu - Hà Nội

(Ngày đăng: 09-08-2014 08:47:59)
        
Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Hà Nội được quy hoạch bảo tồn trở thành công viên văn hóa lịch sử – một không gian văn hóa cộng đồng, nhằm phát huy giá trị lịch sử mang tính toàn cầu của khu di sản này.

Quy hoạch tổng mặt bằng khu di tích vừa được phê duyệt theo Quyết định số 696/QĐ-TTg, ngày 08/6/2012. 

Chi tiết xin đón đọc trên Tạp chí Quy hoạch xây dựng số 58 đã phát hành trên toàn quốc! 

Nguồn:
Tag: