Trang chủ » Thẩm định dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển VLXD

Thẩm định dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển VLXD

(Ngày đăng: 22-10-2013 08:53:56)
        
Ngày 17/10, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đã chủ trì Hội nghị thẩm định Dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển VLXD đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tham dự Hội nghị có các thành viên của Hội đồng thẩm định, bao gồm đại diện các vụ chức năng của Bộ Xây dựng, các hội, hiệp hội chuyên ngành.

 

Thay mặt đơn vị thực hiện Dự án, TS Lương Đức Long, Viện trưởng Viện VLXD đã báo cáo Hội đồng thẩm định về các kết quả nghiên cứu chính của Dự án.

Theo báo cáo, nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên làm VLXD, cân đối nhu cầu sử dụng VLXD để phát triển kinh tế - xã hội và xuất khẩu, định hướng công nghệ sản xuất VLXD theo hướng tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, bảo vệ môi trường, việc xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển VLXD là hết sức cần thiết.

Quy hoạch này nhằm mục tiêu phát triển ngành VLXD theo hướng bền vững, làm căn cứ cho việc xây dựng các quy hoạch phát triển VLXD ở các vùng, các địa phương và quy hoạch các sản phẩm VLXD chủ yếu, làm công cụ quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Để xây dựng quy hoạch, đơn vị nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng về công suất, công nghệ, sản lượng sản xuất, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các chủng loại sản phẩm VLXD chủ yếu như xi măng, gạch đá ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, vật liệu lợp, vật liệu xây...; dự báo nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu để đề xuất các định hướng về đầu tư, công nghệ, công suất của các chủng loại VLXD chủ yếu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đóng góp ý kiến cho báo cáo thuyết minh Dự án, các ủy viên phản biện và các thành viên của Hội đồng nhất trí với các nội dung cơ bản của báo cáo, đồng thời đề nghị đơn vị nghiên cứu bổ sung và làm cụ thể hơn một số vấn đề, trong đó có việc đánh giá sâu hơn các thế mạnh cũng như những tồn tại trong lĩnh vực sản xuất VLXD của nước ta hiện nay; về trình độ công nghệ; xây dựng chỉ tiêu định lượng về tận dụng phế thải công nghiệp để sản xuất VLXD; phát triển công nghiệp chế biến nguyên liệu và công nghiệp phụ trợ; phân công trách nhiệm thực hiện quy hoạch...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam đồng tình với những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và đề nghị đơn vị chủ trì dự án nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện báo cáo và tờ trình để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Các kết quả nghiên cứu của Dự án đã được Hội đồng thẩm định đánh giá cao và cho điểm xếp loại Khá.

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn/
Tag: