Trang chủ » Thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

(Ngày đăng: 18-07-2016 12:03:07)
        
Cùng với xu thế thành lập doanh nghiệp hiện nay thì loại hình kinh doanh dịch vụ kế toán đang có xu hướng phát triển. Đây là một loại hình kinh doanh dịch vụ mới đang được quan tâm.

 

Thành lập doanh nghiệp kế toán với nhiệm vụ là thu thập, xử lý thông tin hay số liệu kế toán theo đối tượng, theo chuẩn mực, nội dung và cả chế độ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán còn kiểm tra các khoản thu, chi tài chính; nghĩa vụ thu chi nộp, thanh toán nợ, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi về vi phạm luật tài chính, kế toán. Cộng với đó các doanh nghiệp kế toán còn làm nhiệm vụ phân tích thông tin và các số liệu kế toán.

Việc phát hiện các doanh nghiệp hoặc công ty kế khai, báo cáo tình hình kế toán, tài chính sai quy định hoặc phát hiện có hành vi cố tình che giấu những thông tin liên quan đến tài chính, kế toán thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán cần có trách nhiệm báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Việc kinh doanh dịch vụ kế toán đó không chỉ là công việc của các doanh nghiệp, kinh doanh dịch vụ này mà còn là trách nhiệm đạo đức của người làm công việc kế toán. Theo đó, luật cũng có quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, bao gồm các công việc sau: trung thực, chính xác, kiểm tra kĩ lưỡng các con số, số liệu thống kê.

Chính vì điều đó, khi kinh doanh dịch vụ kế toán, các kế toán viên cần tuân thủ pháp luật về kế toán và đạo đức nghề nghiệp kế toán. Phải tích cực trau dồi kiến thức chuyên môn kinh nghiệm, thực hiện chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thành lập doanh nghiệp kế toán hiện đang là một xu hướng phát triển của ngành nghề Việt Nam, việc sở hữu và đăng kí các dịch vụ tài chính, kế toán có liên quan mật thiết đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và dây chuyền sản xuất chung của hệ thống kinh doanh.

Nguồn:
Tag: