Trang chủ » Thị trường vật liệu xây dựng: Đã khởi sắc

Thị trường vật liệu xây dựng: Đã khởi sắc

(Ngày đăng: 01-01-2014 03:35:49)
        
Thêm một năm khó khăn nữa của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) đã qua đi. Tuy vậy trong năm qua, đã có nhiều mảng sáng trong lĩnh vực VLXD. Năm 2014, công tác quản lý nhà nước cũng như thị trường VLXD sẽ như thế nào? Ông Lê Văn Tới - Vụ trưởng Vụ VLXD (Bộ Xây dựng) chia sẻ với Báo Xây dựng xung quanh vấn đề này:

Xin ông cho biết một số điểm nổi bật trong công tác quản lý nhà nước về VLXD năm 2013 vừa qua?
 
- Điểm nổi bật trong công tác quản lý nhà nước về VLXD năm qua là Bộ Xây dựng đã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đồng thời rà soát quy hoạch (QH) tổng thể phát triển VLXD đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, QH phát triển xi măng và các chương trình quốc gia về VLXD khác. Cụ thể: trong lĩnh vực xi măng, đã kiểm tra rà soát và đã đưa 9 dự án xi măng công suất dưới 2.500 tấn clinhker/ngày ra khỏi QH, giãn tiến độ đầu tư 7 dự án xi măng sang giai đoạn sau năm 2015. Sự điều chỉnh đó đã đưa cung - cầu xi măng về mức hợp lý nên trong năm 2013 vừa qua, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến ngành sản xuất VLXD nhưng xi măng vẫn là mảng sáng.
 
Về lĩnh vực vật liệu xây không nung (VLXKN), bên cạnh việc đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện chương trình, một số địa phương còn gặp khó khăn khi thực hiện có đề xuất và đã được Bộ Xây dựng thỏa thuận lộ trình triển khai cho phù hợp. Điểm tích cực là các bộ, ngành, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện những nhiệm vụ được phân công trong Quyết định 567 và trong Chỉ thị 10, góp phần tạo nên sự đồng bộ trong việc hoàn chỉnh cơ chế chính sách, thúc đẩy Chương trình phát triển VLXKN sớm đạt được mục tiêu đề ra.
 
Năm 2013, Bộ Xây dựng đã dần từng bước QH được những sản phẩm chủ yếu khác ngoài xi măng như xây dựng QH phát triển gốm sứ xây dựng, đá ốp lát Việt Nam, QH phát triển Vôi công nghiệp đến năm 2020 và định hướng 2030. Đặc biệt, chúng tôi đang hoàn thiện Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành cơ chế thực hiện xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất để làm nguyên liệu sản xuất VLXD giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 gửi các bộ, ngành xin ý kiến…
Nguồn:
Tag: