Trang chủ » Thu hồi con dấu của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Hà Nội

Thu hồi con dấu của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Hà Nội

(Ngày đăng: 06-01-2014 07:16:38)
        
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố sau 5 năm hoạt động.

Quyết định số 8017/QĐ-UBND, UBND thành phố giao Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tổng hợp, thống kê tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện, các chứng từ, hồ sơ, tài liệu có liên quan, lập danh sách công chức và lao động hợp đồng để tiến hành thủ tục bàn giao, thuyên chuyển về các cơ quan, đơn vị, đồng thời làm việc với Công an thành phố để thu hồi con dấu của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Hà Nội theo quy định.
 
Nguồn:
Tag: