Trang chủ » Thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

Thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

(Ngày đăng: 24-02-2016 23:20:08) Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://ketoansaigon.net/thanh-lap-doanh-nghiep-1.html
        
Hiện nay, có nhiều người mong muốn thành lập doanh nghiệp thẩm định giá nhưng vẫn còn băn khoăn về thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá.

thành lập doanh nghiệp sẽ tư vấn và hoàn thành nhanh chóng giúp bạn những thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá.

dich vu thanh lap doanh doanh nghiep gia re

Thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá gồm có: chuẩn bị hồ sơ đăng kí kinh doanh. Hồ sơ đăng kí kinh doanh gồm có: đơn đề nghị đăng kí kinh doanh, văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền, vốn điều lệ, giấy tờ chứng thực của chủ doanh nghiệp và các cổ đông, dự thảo điều lệ của doanh nghiệp…Sau đó chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh.

Cơ quan đăng kí kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận và xem xét hồ sơ để cấp giấy chứng nhận trong thời gian 10 ngày làm việc. Cơ quan đăng kí kinh doanh chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp lệ của hồ sơ và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp thêm bất cứ một loại giấy tờ nào khác ngoài các giấy tờ được quy định trong Luật Doanh nghiệp để đăng ký thành lập doanh nghiệp thẩm định giá.

Nguồn:
Tag: