Trang chủ » Thuốc diệt côn trùng tốt nhất cũng sẽ bị thay thế theo thời gian.

Thuốc diệt côn trùng tốt nhất cũng sẽ bị thay thế theo thời gian.

(Ngày đăng: 07-07-2015 10:14:01)
        
Thuốc diệt côn trùng dù tốt cách mấy thì chúng cũng không tài nào diệt được những cá thể côn trùng đã có khả năng miễn dịch thuốc. Và theo thời gian những các thể côn trùng dạng này càng nhiều hơn và dần dần biến các thuốc diệt côn trùng ấy trở nên vô tác dụng.

 

 

Hầu hết các loại thuốc diệt côn trùng cùng một thương hiệu hay ra đời cùng một thời gian điều có chung một cấu trúc diệt côn trùng giống nhau. Tuy những loại thuốc diệt côn trùng này cực kì hiệu quả nhưng theo thời gian chúng cũng trở nên vô tác dụng bởi vì theo thuyết tiền hoá của loài vật thì những cá thể côn trùng có khả năng chống được thuốc diệt côn trùng sẽ bắt đầu cho ra những thế hệ đời sau có khả năng miễn dịch với loại thuốc đó.

Nếu như ta cứ sử dụng tới lui một loại thuốc diệt côn trùng ấy thì những cá thế miễn dịch thuốc sẽ còn sống sót và những cá thể không có sẽ chết. Cứ như vậy theo thời gian thì những con côn trùng ấy chỉ còn những có thể miễn dịch với thuốc diệt côn trùng mà bạn đang sử dụng, và theo thời gian thuốc diệt côn trùng sẽ trở thành vô tác dụng.

Vì điều này nên mới có khá nhiều loại thuốc diệt côn trùng trên thị trường và không phải loại thuốc diệt côn trùng tốt nhất ở nơi khác lại là tốt nhất đối với bạn. Ngoài ra, sau một thời gian dài, có chu kì, thì số lượng thuốc diệt côn trùng trên thị trường sẽ thay đổi để hạn chế vấn đề trên.

Nguồn:
Tag: