Trang chủ » TP.HCM: Thưởng Tết cao nhất hơn 700 triệu đồng

TP.HCM: Thưởng Tết cao nhất hơn 700 triệu đồng

(Ngày đăng: 04-01-2014 15:35:19)
        
709 triệu đồng là mức thưởng Tết cao nhất thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP.HCM.

Đây là con số vừa được Sở Lao động-Thương binh & Xã hội TP.HCM công bố. Theo đó, hiện đã có hơn 941 doanh nghiệp (chưa tính các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp) báo cáo về chế độ thưởng Tết Giáp Ngọ 2014. Mức thưởng Tết cao nhất thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 709 triệu/người. Mức thưởng Tết thấp nhất là 2,8 triệu/người và mức bình quân là 4,5 triệu đồng.
 
Đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, mức thưởng cao nhất là 52,6 triệu, thấp nhất là 4,2 triệu, bình quân là 7,3 triệu/người.
 
Với các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, mức thưởng cao nhất là 299,5 triệu/người, thấp nhất 5,3 triệu/người, mức bình quân là 8,1 triệu.
 
Khối các doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước, thưởng Tết cao nhất là 120 triệu, thấp nhất là 3,2 triệu.
Nguồn:
Tag: