Trang chủ » Từ hôm nay (1/1/2014), tăng lương tối thiểu

Từ hôm nay (1/1/2014), tăng lương tối thiểu

(Ngày đăng: 01-01-2014 03:06:19)
        
Từ hôm nay (1/1/2014), nhiều chính sách có hiệu lực như: quy định mức lương tối thiểu vùng; Hiến pháp sửa đổi có hiệu lực...

Từ 1/1/2014, Nghị định 182 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã... có hiệu lực.
 
Lương tối thiểu vùng áp dụng theo 4 mức: vùng 1 là 2,7 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 2,4 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 2,1 triệu đồng/tháng; vùng 4 là 1,9 triệu đồng/tháng.
 
Theo quy định này, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức hiện nay từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng. Mức lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do DN tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Nguồn:
Tag: