Trang chủ » Yêu cầu Chủ tịch Sóc Trăng kiểm điểm

Yêu cầu Chủ tịch Sóc Trăng kiểm điểm

(Ngày đăng: 13-07-2013 05:43:48)
        
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tối 12/7 đưa tin Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 20 từ ngày 2 đến 11/7/2013.

Tại kỳ họp này, UBKT đã xem xét, thống nhất kết luận và giải quyết nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thẩm quyền của ủy ban, trong đó có việc xem xét kỷ luật và yêu cầu kỷ luật một số cán bộ.

Yêu cầu kiểm điểm Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng

UBKT xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Sóc Trăng và ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Theo UBKT, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Sóc Trăng chậm xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh sau mỗi nhiệm kỳ; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa kịp thời; lãnh đạo việc phân công nhiệm vụ còn chồng chéo.

Trong việc chấp thuận chủ trương cho Công ty Satraco đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn, khu du lịch gần chùa Dơi, Ban Cán sự đảng chưa lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh lập hồ sơ di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa; chưa xin ý kiến Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và không báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy là vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Riêng ông Nguyễn Trung Hiếu chưa chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh kịp thời xây dựng và bổ sung quy chế làm việc của Ban cán sự đảng và của UBND tỉnh; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nội bộ UBND tỉnh; vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy trong việc cho chủ trương đầu tư dự án khu du lịch, nhà hàng, khách sạn gần chùa Dơi; thiếu kiểm tra, để xảy ra sai phạm trong việc thực hiện dự án, gây dự luận xấu; cho ý kiến về việc xử lý vi phạm khai thác cát trái phép không đúng thẩm quyền…

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh và ông Nguyễn Trung Hiếu, những tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, vi phạm nêu trên.

Yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp kiểm điểm rút kinh nghiệm

UBKT cũng xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối với các đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có ông Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Theo UBKT, đơn tố cáo ông Hà Hùng Cường ký quyết định bổ nhiệm 1 cán bộ thuộc cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận theo đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự không đúng quy định là có cơ sở. Các nội dung khác không có cơ sở kết luận.

UBKT Trung ương yêu cầu ông Hà Hùng Cường kiểm điểm rút kinh nghiệm trước Ban cán sự đảng. Yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp chỉ đạo kiểm điểm nghiêm khắc, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp cấp có thẩm quyền miễn nhiệm chức vụ đối với trường hợp bổ nhiệm không đúng.

Yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức kiểm điểm các ông: Huỳnh Tấn Thành, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Võ Duy Quang, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh do liên quan đến vụ việc trên. Quá trình kiểm điểm, nếu tổ chức, cá nhân có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh.

Nguồn: Khampha.vn
Tag: